• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

z-ca dyrektora

mgr Edyta Kierczuk

 

 

 

Dyrektorzy dawniej i dziś

1 Anna Borkowska 1905-1916
2 Aleksandra Doroszkiewicz 1916-1919
3 Irena z Borkowskich Kosmalowa 1919-1923
4 Władysław Idzisz 1.07-30.11.1923
5 Aniela Łazowska 1923-1924
6 Kazimierz Nowatorski 1924-1928
7 Anna Remiszewska 1928-1929
8 Marian Krall 1929-1930
9 Bogumił Ferlik 1930-1931
10 Antoni Jakuszko 1931-1934
11 Stanisław Aftyka 1934-1936
12 Antoni Jakuszko 1936-1937
13 Stanisław Aftyka 1937-1949
14 Józef Sikorski 1949-1968
15 Stanisław Demeszko 1968-1976
16 Halina Horbowiec 1976-1977
17 Ludwik Chudzik 1977-1978
18 Zofia Żembrowska 1978-1979
19 Michał Piasecki 1979-1988
20 Barbara Białecka 1988-2002
21 Halina Żelisko 2002-2011
22 Małgorzata Kaczmarczyk 2011-2018
22 Przemysław Olesiejuk 2018-

Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą od godz. 7.00 do 16.00. Wychowawcy wspierają wszechstronny rozwój osobowości dzieci poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci,
 • zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci,
 • kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska,
 • ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
 • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.

 

 

Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Samorząd Uczniowski

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:

Małgorzata Golik

 Zastępca:
Szymon Słyszko

Skarbnik:
Wiktoria Lampaszek

 

 POCZET SZTANDAROWY SP1 ROK SKOLNY 2018/2019

Angelika Miszczuk

Magdalena Winiarczyk

Krzysztof Sikora

 

Julia Giedzińska

Jowita Sawicka

Szymański Jakub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Rada Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

     W dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców, w trakcie którego, między innymi, przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność statutową RR. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 pozostaje bez zmian i wynosi 55zł od rodziny.

Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 1
ul. Narutowicza 41

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej
Nr rachunku: 35 8025 0007 0023 4160 2000 0010
Tytuł: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa


W tym roku zebrane składki chcemy przeznaczyć między innymi na:

 • nagrody rzeczowe i książkowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów szkolnych i imprez sportowych;
 • dofinansowanie uroczystości szkolnych: np. Ślubowanie klas I. Pasowanie przedszkolaka, Dzień dziecka i sportu, dyplomy na zakończenie roku szkolnego;
 • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych, dofinansowanie do wyjazdów klasowych lub wyjścia do kina;
 • wydatki na pomoce dydaktyczno-wychowawcze, książki do biblioteki, „Piknik rodzinny”.


     Pragniemy podziękować wszystkim za dokonane wpłaty w ubiegłym roku, dzięki nim mogliśmy wspierać, nagradzać i zachęcać do większej aktywności naszych uczniów. Przypominamy, iż dokonywanie wpłat na Radę Rodziców jest dobrowolną sprawą każdego rodzica. Dla jednych z Państwa jest to niewielka kwota, dla innych jest kolejnym kłopotliwym wydatkiem. Rozumiemy to i tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą wpłatę.

                                                                   
                                                                     Prezydium Rady Rodziców

Zastępstwa

Piątek 14.06

1 3b na 2 godz. lekcyjną

2 6a p. A. Zdunek

3 3a doradca zawodowy

4 3d p. B. Beczek

5 7a p. E. Szulak

5 3c doradca zawodowy

7 3c do domu

Poniedziałek 17.06

1 4b p. A. Sokolnicka

2 4a p. A. Sokolnicka

4 7a dz poł. p. A. Sokolnicka

5 6a dz poł. p. R. Pieńkowska

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.