Świetlica szkolna

Świetlica w naszej szkole zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą od godz. 7.00 do 16.00. Wychowawcy wspierają wszechstronny rozwój osobowości dzieci poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci,
 • zapewnienie wychowankom aktywnego wypoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci,
 • kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska,
 • ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higienę osobistą,
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
 • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.

 

 

Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz