• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rekrutacja

rekrutacja

Informujemy Rodziców, iż w dniach od 20 maja, godz. 8.00 do 31 maja, godz. 15.00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym - 8 wolnych miejsc (5-6 latków).

    Prosimy Rodziców o przestrzeganie terminów rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

                Link do strony naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

w naszej szkole:

 • do oddziału przedszkolnego: od 4 marca 2019r. do 19 marca 2019 r.
 • do klas pierwszych: od 25 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

 

 

 Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zasady naboru prowadzonego w oddziałach przedszkolnych na rok 2019/2020

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

 

 

Koło dziennikarskie

W zajęciach koła dziennikarskiego biorą udział uczniowie z klas IV-VI interesujący się dziennikarstwem, ciekawi świata, którym problemy rówieśników (szczególnie ze środowiska lokalnego) nie są obce. Młodzi redaktorzy stanowiący grupę ok. 15 osób) spotykają się na zajęciach prowadzonych przez p. Annę Zdunek i wspólnie nadają kształt gazetce szkolnej - „Kurierowi Jedynki”. Pod takim tytułem gazetka szkolna wychodzi od roku 2003.

Uczniowie redagujący „Kuriera Jedynki” spotykają się na cotygodniowych warsztatach, podczas których poznają cechy charakterystyczne różnych gatunków dziennikarskich, samodzielnie piszą zarówno dłuższe, jak i krótsze formy wypowiedzi, a także tworzą szatę graficzną do napisanych przez siebie tekstów. Młodzi pasjonaci dziennikarstwa odwiedzają też lokalne redakcje gazet, chcąc zobaczyć z bliska, jak wygląda praca zawodowych dziennikarzy.

Szkolna gazetka „Kurier Jedynki” wychodzi raz na dwa miesiące w nakładzie około 50 egzemplarzy i jest kolportowana na terenie szkoły przez uczniów należących do koła dziennikarskiego.

20180220 094602

20180220 094732

20180220 094750

20180220 094829