Osiągnięcia dydaktyczne w roku szkolnym 2004/2005

Lp. Rodzaj Konkursu Laureaci Klasa Nauczyciel
1. "Bezpieczne dziecko w ruchu ulicznym" 1.Joanna Kuźmiuk
2. Kuba Dorosz
3. Jakub Derlukiewicz
4. Marek Perliński
IIIa
Ib
IIa
IIIa
B. Szewc
C. Sęk
M. Stasiuk
B. Matysek
E. Sowa
2. "Moja przygoda w muzeum" 1. Magdalena Jackiewicz - nagroda
2. Krzysztof Czapski - wyróżnienie
3. Jakub Sęczyk - wyróżnienie
Ia
Va
Va
M. Bilkiewicz
J. Mirończuk
3. "Ziemia planeta ludzi" 1. Nikola Lubaszko
2. Karolina Lubaszko
3. Sylwia Rafał
Ia
IVa
Va
J. Mirończuk
E. Sowa
B. Szewc
4. Konkurs matematyczny (przedmiotowy) Va
VIa
VIb
J. Mazuruk
B. Kacprowska
5. "Matematyka dla wszystkich" VIa
VIb
J. Mazuruk
B. Kacprowska
6. Konkurs ortograficzny kl. Va, Vb SP5 G. Gordys, A. Wakuluk, M. Beczek, P. Szucka, A. Kuchta, E. Lubańska Va
Vb
E. Szulak
A.Siekierka
7. Dni matematyki - konkurs matematyczny kl. IV, V, VI. Bartłomiej Bańka IV b
Grzegorz Gardys V a
Michał Laudy VI b
IVb
Va
VIb
J. Mazuruk
B. Kacprowska
8. "Palemka" Kinga Lusztyk
Wioletta Misiejuk
Karol Pawłowski
II a
III a
III a
s.A. Rogulska
9. "Pisanka Wielkanocna" Paulina Głuchowska
Andżela Mróz
Va
Va
s.A. Rogulska
10. "Życie i działalność ks. St. Brzóski" 1. B. Lewandowski
2. K. Lubaszko
3. E. Chmiel
J. Sęczyk - wyróżnienie
IVa
IVa
Va
Va
I. Kulpa
11. "Moja Szkoła" 1. M. Derlukiewicz
2. K. Szczerbetka
3. D. Ponasiuk
VIb
VIb
VIb
I. Kulpa
12. "Mój Las" B. Szymański
M. Jaszczyński
K. Kirczuk
IIIb E. Sowa
13. "Gwiazdki na pisance" Cała klasa - wyróżnienia IIb B. Matysek
14. Konkurs z języka angielskiego 1. A. Kuchta
2. G. Gardys
3. M. Beczek
M. Majewski - wyróżnienie
B. Tymoszuk - wyróżnienie
IV-VI E. Ołdachowska
J. Wołoczko
15. Konkurs z języka angielskiego 1. M.Kędzierski
2. G. Gardys
3. M. Laudy
Wyróżnienia:
A. Kuchta, B. Tymoszuk, M. Beczek
VI b
V a
VI b
V b
V b
V b
E. Ołdachowska
J. Wołoczko
16. Konkurs języka angielskiego 1. P. Gardys
2. P. Bobińska
3. B. Bańka,
O. Chwalczuk
Wyróżnienia:
J. Siemiątkowska, M. Majewski, K. Lubaszko, A. Harasimiuk,
IVa
IVb
E. Ołdachowska
17. Konkurs recytatorski Poezji Jana Pawła II J. Darecka
K. Skwara
M. Paszkowska
P. Filipiuk
J. Kamejsza
IV a
IV a
V a
V a
V a
s.A. Rogulska
18. V Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bóg, Honor, Ojczyzna w nauczaniu Jana Pawła II" A. Waszczuk V b s.A. Rogulska
19. Konkurs SKO II miejsce w regionie lubelsko - podkarpackim dla szkoły B. Matysek
20. Konkurs ortograficzny E. Nazaruk
A. Kot
K. Tkaczuk
II C. Sęk
21. Konkurs matematyczny 1. E. Nazaruk II M.Bilkiewicz