Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2009/2010

Osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2009/2010

· III m - ce Tomasz Andrzejuk w XIX Ogólnopolskich Indywidualnych Biegach Przełajowych im. Bohaterskich Lotników Podlasia w kategorii klas VI (25.09.2009r)

· IV m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w „4" siatkarskich chłopców kl. VI (26.01.2010r).

· IV m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w „2" siatkarskich dziewcząt kl. V (02.02.2010r).

· III m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w mini koszykówce chłopców kl. VI (12.03.2010r).

· II m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska mini piłce nożnej dziewcząt w kl. VI (30.04.2010r).

· II m - ce Igor Niewiadomski w Finale Miasta Biała Podlaska w Tenisie ziemnym chłopców kl. VI (25.05.2010r).

· IV m - ce Tomasz Wróblewski w Finale Miasta Biała Podlaska w Tenisie ziemnym chłopców kl. VI (25.05.2010r).

· I m - ce Maciej Zabielski w „Czwartkach lekkoatletycznych" - skok w dal (4.80m) 28.05.2010r.

Osiągnięcia sportowe uczniów należących do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka"

- I m - ce Daniela Romaniuk w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. ( 19.X. 2009r.) uzyskała awans do Rejonu w Parczewie.

- II m - ce Paulina Skakun w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI

( 19.X..2009r.) uzyskała awans do Rejonu w Parczewie.

- IV m - ce Sylwia Pradziuch w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI ( 19. X. 2009r.)

- III m - ce Cezary Kirczuk w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. V - VI

( 19.X..2009r.) uzyskał awans do Rejonu w Parczewie.

- II m - ce Patryk Tymiński w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi. ( 19. X. 2009r.) uzyskał awans do Rejonu w Parczewie

- IV m - ce Piotr Sokolnicki w Finale Miasta Biała Podlaska w Indywidualnym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi. ( 19. X. 2009r.)

- V m - ce Daniela Romaniuk w Finale Rejonu w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. ( Parczew - 27.X. 2009r).

- V m - ce Paulina Skakun w Finale Rejonu w Indywidualnym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI ( Parczew - 27.X. 2009r).

- III m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowych Szachach ( Gardys Wojtek , Kirczuk Czarek, Widłak Maciej , Krasa Weronika )

( 09.XII. 2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi. (Daniela Romaniuk , Zuzia Michalczuk ) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców kl. IV i młodsi.(Piotr Sokolnicki , Patryk Tymiński ) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- I m - ce w Finale Miasta Biała Podlaska w Drużynowym Tenisie Stołowym chłopców kl. V - VI (Ostrowski Hubert, Gardys Wojtek , Kirczuk Czarek) - awans do Rejonu w Borkach (10.12.2009r).

- II m - ce w Finale Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda) - awans do Finału Wojewódzkiego w Hrubieszowie (06.01.2010r).

- III m - ce w Finale Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. IV i młodsi (Daniela Romaniuk , Zuzia Michalczuk) (06.01.2010r).

- IX m - ce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt kl. V - VI w Hrubieszowie (Krasa Weronika , Skakun Paulina , Jackiewicz Magda)

(11.01.2010r).