Rekrutacja

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - informacje

Wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu i terminów

Adres strony do logowania się dla rodziców:

adres strony do logowania do przedszkola

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do kl.I.

Uchwala Rady Miasta w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do kl. I.

SP - Zgłoszenie z obwodu do kl. I 2018.

SP - Wniosek o przyjecie spoza obwodu do kl. I 2018 r.

Oświadczenie - krewni wspierający

Oświadczenie - mieszkam na terenie miasta Biała Podlaska

Oświadczenie ukończenia oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru

Oświadczenie - miejsce pracy

Oświadczenie - starsze rodzeństwo