• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rekrutacja

rekrutacja

Informujemy Rodziców, iż w dniach od 20 maja, godz. 8.00 do 31 maja, godz. 15.00 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym - 8 wolnych miejsc (5-6 latków).

    Prosimy Rodziców o przestrzeganie terminów rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

                Link do strony naboru: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska/

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

w naszej szkole:

 • do oddziału przedszkolnego: od 4 marca 2019r. do 19 marca 2019 r.
 • do klas pierwszych: od 25 lutego 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!

 

 

 Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zasady naboru prowadzonego w oddziałach przedszkolnych na rok 2019/2020

UCHWAŁA RADY MIASTA

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA

 

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.