• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Rada Rodziców

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w dniu 10.09.2015r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Rodziców, w trakcie którego, między innymi przyjęto uchwałę dotyczącą sposobu gromadzenia i wydatkowania środków finansowych na działalność statutową RR. Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 pozostaje bez zmian i wynosi 55,00 zł od Rodziny.

Ponadto Rada Rodziców ustaliła, że w przypadku zgromadzenia przez poszczególne oddziały klasowe w okresie od 1 września 2015 r. do 31 maja 2016 r. środków w wysokości przekraczającej 80% planowanych wpłat, 20 % wysokości zebranych środków pozostanie do dyspozycji Rad Klasowych. W ubiegłym roku klasa takie dofinansowanie otrzymała klasa I a.

Wpłaty prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto:

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej nr 1

ul. Narutowicza 41    

21-500 Biała Podlaska

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

Nr rachunku 35 8025 0007 0023 4160 2000 0010

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa

        

Prezydium Rady Rodziców

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.