• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Biografia ks. Stanisława Brzóski

 • brzoska1
 • Urodził się 30 grudnia 1834r. w Dokudowie.
 • Do szkoły sredniej uczęszczał w Białej i w Siedlcach.
 • W 1851r. rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Kijowskim.
 • Po dwu i pół roku nieoczekiwanie wrócił do domu i wstąpił do seminarium duchownego w Janowie Podlaskim
 • W 1858r. otrzymał święcenia kapłańskie
 • Objął stanowisko wikarego w Sokołowie Podlaskim, zaś od 1860r. w Łukowie
 • W 1861r. wygłosił kolejne patriotyczne kazanie, mimo trwającego stanu wojennego w Królestwie
 • 27 listopada aresztowany i zesłany do twierdzy zamojskiej
 • W 1862r. powrócił do Łukowa i aktywnie włączył sie w ruch spiskowy
 • W nocy z 22 na 23 stycznia dowodził atakiem na Łuków, w którym stacjonował kilkusetosobowy garnizon rosyjski
 • 7 lutego 1863r. uczestniczył w przegranej bitwie pod Siemiatyczami, a następnie w potyczkach pod Woskrzenicami, Gręzówką i Staninem
 • Latem 1863r. przyłączył się do oddziału dowodzonego przez K. Krysińskiego
 • W sierpniu wycofał się z powodu tyfusu
 • Zimą 1864r. utworzył oddział, a jego adiutantem został Franciszek Wilczyński
 • 21 kwietnia 1865r. schwytany po ucieczce z gospodarstwa sołtysa Bielińskiego we wsi Sypytki
 • 23 maja stracony na rynku w Sokołowie Podlaskim
Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.