Oferta

Nasze działania:

Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.:

· zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne dla uczniów mających trudności;

· zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia;

· zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, matematyczne, plastyczne, językowe, dziennikarskie, przyrodnicze i inne;

· zajęcia logopedyczne;

· gimnastykę korekcyjną;

· udział w programie „Szklanka mleka” - klasy 0-VI, „Owoce i warzywa w szkole”- klasy I-III;

· zajęcia taneczne.

 Nasza Szkoła to:

· jedna z najlepszych bialskich szkół;

· czołowe miejsca w wynikach sprawdzianu szóstoklasisty, konkursach miejskich i wojewódzkich;

· odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej;

· opieka socjalna i medyczna zapewniana naszym uczniom;

· dobrze wyposażona świetlica;

· dobre warunki nauki i zabawy dla dzieci z oddziału przedszkolnego;

· aktywny udział w życiu środowiska lokalnego;

· pomoc koleżeńska.

Oferujemy:

· nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;

· rodzinną atmosferę;

· zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym;

· indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszech-stronnego rozwoju;

· opiekę świetlicy, pedagoga i logopedy;

· zorganizowane wyjazdy letnie i zimowe o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach);

· nowoczesną bibliotekę dostosowaną do potrzeb uczniów;

· rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia w Multicentrum, bibliotece Barwnej, na basenie, muzeum i współpracą z MOK;

· codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej;

· naukę języków obcych według potrzeb rodziców.

· naukę gry w szachy.

There is no image or category is unpublished or not authorized