• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny w szkole sprzyja łagodnemu wejściu dziecka do nauki szkolnej. Dziecko nie ma jeszcze obowiązków ucznia, a już zapoznaje się z panującymi w szkole zwyczajami, poznaje budynek, nauczycieli, kolegów. Dlatego też przejdzie do klasy pierwszej bez stresu. 

Nasza „zerówka” szkolna to:

 • dobrze wyposażona pracownia,
 • miła i przyjazna atmosfera,
 • czas poświęcony jest na wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny,
 • kształtowanie wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej,
 • uczenie poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • nauka tolerancji i współżycia w grupie,
 • indywidualne tempo rozwoju dziecka ( respektując jego potrzeby, wspieramy je w rozwijaniu zainteresowań oraz w dążeniu do celu).

Zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do godziny 16.00 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • zajęcia logopedyczne – mgr Bożena Krawczyk – Matysek
 • religia – mgr – Teresa Kłak
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia artystyczne 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • rytmika – p. Paweł Szyc
 • basen

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania poprzez:

 • udział w różnego rodzaju wycieczkach bliższych i dalszych,
 • spotkania muzealne,
 • zajęcia w Multicentrum,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.