Matematyka jest ciekawa

Uczniowski Klub Sportowy - Jedynka

UKS „Jedynka" został założony w 1999r roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Klub posiada sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a także piłki ręcznej dziewcząt i pływania. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego mgr Renata Szydłowska, mgr Małgorzata Kapela i mgr Renata Pieńkowska. Zajęcia sekcji obejmują treningi na boisku sportowym „Orlik 2012”, salce gimnastycznej oraz hali sportowej. Klub rozwija zainteresowania sportowe u uczniów, a także podnosi na wyższy poziom stan zdrowia i sprawność fizyczną .


Decyzją Zarządu Klubu z dnia 20 grudnia 2018 roku został wybrany nowy  Zarząd Klubu UKS "Jedynka" 


Małgorzata Kapela - Prezes Klubu

Renata Szydłowska  - Wiceprezes Klubu

Renata Pieńkowska  - Członek Klubu


Klub  jest organizatorem oraz współorganizatorem obozów rekreacyjno - sportowych  zimowych oraz letnich .