• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Matematyka jest ciekawa

Uczniowski Klub Sportowy - Jedynka

UKS „Jedynka" został założony w 1999r roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Klub posiada sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a także piłki ręcznej dziewcząt i pływania. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego mgr Renata Szydłowska, mgr Małgorzata Kapela i mgr Renata Pieńkowska. Zajęcia sekcji obejmują treningi na boisku sportowym „Orlik 2012”, salce gimnastycznej oraz hali sportowej. Klub rozwija zainteresowania sportowe u uczniów, a także podnosi na wyższy poziom stan zdrowia i sprawność fizyczną .


Decyzją Zarządu Klubu z dnia 20 grudnia 2018 roku został wybrany nowy  Zarząd Klubu UKS "Jedynka" 


Małgorzata Kapela - Prezes Klubu

Renata Szydłowska  - Wiceprezes Klubu

Renata Pieńkowska  - Członek Klubu


Klub  jest organizatorem oraz współorganizatorem obozów rekreacyjno - sportowych  zimowych oraz letnich .

 

 

 

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.