• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Dla ucznia

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

KOŁO MATEMATYCZNE KLASA II A

Uczniowie z klasy II a, zainteresowani matematyką, uczęszczają raz w tygodniu na dodatkowe zajęcia z matematyki prowadzone przez Bożenę Krawczyk – Matysek. Podczas tych zajęć rozwiązują zadania, bawią się i grają w różne w gry, konstruują, a także uczą się wykorzystywać matematykę w praktyce. Dodatkowo korzystają z programu komputerowego zakupionego przez szkołę „ Zdobywcy wiedzy”. Dzieci z tej klasy biorą również udział w Małej Lidze Matematycznej, gdzie odnoszą sukcesy.

SAM 2578,SAM 2597,SAM 2598

SAM 2600

SAM 2604

SAM 2607

SAM 2611

SAM 2614

SAM 2623

SAM 2705

SAM 2707

 

Zajęcia logopedyczne

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, w których uczestniczą uczniowie klas 0 - IV. We wrześniu przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które kwalifikują uczniów na zajęcia. Dzieci, pod kątem logopedów, ćwiczą prawidłową wymowę, uczą się mówić poprawnie i  wyraźnie. Wykonują różne ćwiczenia: słuchowe, ortofoniczne, rytmiczne. Usprawniają również narządy mowy i artykulacji: język, wargi, podniebienie miękkie, żuchwę. Ponadto kształcą też spostrzegawczość i koncentrację, grając w gry edukacyjne lub  rozwiązując łamigłówki.  

Logopedzi pracujący w szkole: Bożena Krawczyk – Matysek i Dorota Galej – Mazur.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

1 1

1 2

1 3

1 51 4

1 6

1 7

1 8

Uczniowski Klub Sportowy - Jedynka

UKS „Jedynka" został założony w 1999r roku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białej Podlaskiej. Klub posiada sekcję tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, piłki nożnej dziewcząt i chłopców, a także piłki ręcznej dziewcząt i pływania. Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego mgr Renata Szydłowska, mgr Małgorzata Kapela i mgr Renata Pieńkowska. Zajęcia sekcji obejmują treningi na boisku sportowym „Orlik 2012”, salce gimnastycznej oraz hali sportowej. Klub rozwija zainteresowania sportowe u uczniów, a także podnosi na wyższy poziom stan zdrowia i sprawność fizyczną .


Decyzją Zarządu Klubu z dnia 20 grudnia 2018 roku został wybrany nowy  Zarząd Klubu UKS "Jedynka" 


Małgorzata Kapela - Prezes Klubu

Renata Szydłowska  - Wiceprezes Klubu

Renata Pieńkowska  - Członek Klubu


Klub  jest organizatorem oraz współorganizatorem obozów rekreacyjno - sportowych  zimowych oraz letnich .

 

 

 

Koło matematyczne w II b

Koło matematyczne dla chętnych uczniów odbywa się raz w tygodniu – w czwartki na piątej godzinie lekcyjnej w sali nr 13. Są to zajęcia pozalekcyjne, skierowane do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowanie tym przedmiotem. W trakcie ich trwania uczestnicy zajęć rozwijają swoją wyobraźnię oraz umiejętność twórczego i logicznego myślenia. Jednocześnie przygotowują się do różnych konkursów matematycznych.

577

578

579

583

580

1547723822330

1547734659176

 

Kółko matematyczne

Koło matematyczne – klasy IV i klasa V b

Uczniowie chcący rozwijać są wiedzę matematyczną, przygotowywać się do udziału w różnorodnych konkursach matematycznych mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki. Zajęcia prowadzone są przez p. Albinę Kozaczuk w wymiarze 2 godz. tygodniowo (1 godz. kl. IV, 1 godz. kl. V).

1

2

3

 

4

5

6

7

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.