Kadra pedagogiczna

Kadra Szkoły – rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły – mgr Przemysław Olesiejuk

Wicedyrektor Szkoły – mgr Monika Owczaruk

mgr Adamiuk Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beczek Beata – nauczyciel języka polskiego

mgr Biała – Białecka Emilia - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Bomba Marzena – psycholog szkolny

mgr Borkowska Edyta – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Dzyr – Jakubiec Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Galej – Mazur Dorota – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Gołaszewska Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jakubczyk Justyna – nauczyciel plastyki,bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jarząbkowski Andrzej – nauczyciel religii

mgr Kacprowska Barbara – nauczyciel matematyki

mgr Kandora Łukasz – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kapela Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr s. Kłak Teresa – nauczyciel religii

mgr Korniluk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy

mgr Kowaluk Lidia – pedagog szkolny

mgr Kozaczuk Albina – nauczyciel matematyki

mgr Kozakiewicz Małgorzata – nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krawczyk – Matysek Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kulpa Iwona – nauczyciel historii, informatyki

mgr Laszuk – Kalinowska Agnieszka – nauczyciel geografii

mgr Okseniuk Elżbieta – nauczyciel informatyki, techniki

mgr Pawluczuk Danuta – nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Pieńkowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Prokopiuk Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Rodak Anna – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Saczuk Katarzyna – nauczyciel fizyki

mgr Sałuch Agnieszka – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Smędra Robert – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sokolnicka Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sokowska Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sowa Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stasiuk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Szeląg Aneta – pedagog szkolny

mgr Szewc – Juchimiuk Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Szulak Elżbieta – nauczyciel języka polskiego

mgr Szyc Joanna – nauczyciel chemii

mgr Szydłowska Renata – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

mgr Ulita Konrad – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego

mgr Węgrzyniak Jolanta – nauczyciel biologii

dr Zdunek Anna – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego