• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Kadra pedagogiczna

mgr Edyta Kierczuk

Wicedyrektor, zajęcia specjalistyczne

mgr Agnieszka Sałuch

mgr Dorota Sokowska

Oddział przedszkolny

mgr Bożena Krawczyk-Matysek

mgr Barbara Szewc- Juchimiuk

mgr Ewa Sowa

mgr Małgorzata Stasiuk

Edukacja wczesnoszkolna

mgr s. Teresa Kłak

mgr Andrzej Jarząbkowski

Religia

mgr Beata Beczek

mgr Dorota Galej-Mazur

mgr Elżbieta Szulak

dr Anna Zdunek

Język polski

mgr Iwona Kulpa

mgr Edyta Borkowska

Historia

mgr Justyna Jakubczyk

Plastyka, Biblioteka

mgr Małgorzata Kozakiewicz

Muzyka, WOS

mgr Małgorzata Adamiuk

mgr Agnieszka Dzyr-Jakubiec

mgr Konrad Ulita

dr Anna Zdunek

Język angielski

mgr Danuta Pawluczuk

Język rosyjski

mgr Dorota Pińczuk

Język niemiecki

mgr Barbara Kacprowska

mgr Albina Kozaczuk

Matematyka

mgr Elżbieta Okseniuk

Technika

mgr Iwona Kulpa

mgr Elżbieta Okseniuk

Informatyka

mgr Jolanta Węgrzyniak

Biologia

mgr Joanna Szyc

Chemia

mgr Katarzyna Saczuk

Fizyka

mgr Agnieszka Laszuk-Kalinowska

mgr Bernarda Sadownik

Geografia

mgr Renata Szydłowska

Przyroda

mgr Emilia Biała-Białecka

mgr Małgorzata Kapela

mgr Agnieszka Laszuk-Kalinowska

mgr Renata Pieńkowska

mgr Agnieszka Sokolnicka

mgr Renata Szydłowska

Wychowanie fizyczne

mgr Robert Smędra

Edukacja dla bezpieczeństwa

dr Anna Zdunek

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Aneta Szeląg

mgr Katarzyna Korniluk

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny, doradca zawodowy

mgr Małgorzata Bomba

Psycholog

mgr Emilia Biała-Białecka

mgr Justyna Jakubczyk

mgr Katarzyna Korniluk

mgr Agnieszka Laszuk-Kalinowska

mgr Elżbieta Szulak

mgr Małgorzata Staniszewska

mgr Małgorzata Stasiuk

Wychowawcy świetlicy

Copyright © 2019. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.