• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Język angielski 2012-2013

Rok szkolny 2012/2013

 

W roku szkolnym 2011/12 klasa IVa przystąpiła do międzynarodowego projektu eTwinning. Projekt zatytułowany jest 'Let's follow the footprints of the children', czyli „Śladami dzieci". W projekcie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z pięciu krajów: Turcja, Hiszpania, Polska, Rumunia i Czechy.

Celem projektu jest współpraca między szkołami, doskonalenie języka angielskiego, wymiana informacji i poglądów oraz pozyskanie nowych przyjaciół z zagranicy. Poszczególne etapy pracy podzielone są tematycznie:

 

 • I etap - moja szkoła
 • II etap - mój dom
 • III etap - czas wolny
 • IV etap - moje miasto
 • V etap - mój kraj.

 

Klasa IVa regularnie przygotowuje swoje projekty oraz chętnie ogląda prezentacje przygotowywane przez partnerów zagranicznych. Uczniowie dowiadują się ciekawych oraz interesujących faktów z życia szkoły oraz uczniów z innych krajów.

Zapraszamy do obejrzenia prac projektu eTwinning.

 

Moja szkoła

 

Polska

 

 

Czechy

 

 

Hiszpania

 

 

Rumunia

 

 

Turcja

 

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.