• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Poczytaj mi

 

"Poczytaj mi przyjacielu" po angielsku w Szkole Podstawowej nr 1

W ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Poczytaj mi przyjacielu" uczennice klasy VI B prowadzą co dwutygodniowe spotkania czytelnicze dla oddziału przedszkolnego w naszej szkole. Wspólne czytanie książek przygodowych, wierszy, bajek, baśni w języku angielskim to nie wszystko! Po lekturze uczestnicy razem się bawią, rysują, tańczą, śpiewają, oraz zgłębiają wspólnie wiedzę z języka angielskiego!


Jakie korzyści „Poczytaj mi, przyjacielu" przynosi prowadzącym?

 • Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie naszej szkoły mają okazję zetknąć się z wolontariatem, kontakt z młodszymi uczy ich budowania więzi
 • Rozwija odpowiedzialność i cierpliwość
 • Buduje poczucie wartości
 • Publiczne wystąpienia pozwalają zyskać więcej pewności siebie i pokonać nieśmiałość
 • Utrwala umiejętności językowe.

Jakie korzyści „Poczytaj mi, przyjacielu" przynosi najmłodszym?

 • Wspiera rozwój dzieci: głośne czytanie maluchom rozwija ich wyobraźnię, pamięć, pomysłowość, wzbudza w nich ciekawość świata i uczy wartości moralnych.
 • Buduje emocjonalne więzi między czytającymi a słuchającymi dziećmi: młodzi „lektorzy" stają się dla nich przewodnikami i często przyjaciółmi.
 • Kształtuje nawyk czytania książek i promuje czytelnictwo wśród młodych
 • Rozwija umiejętności językowe.

Spotkanie 1

Spotkanie 2

Spotkanie 3

Spotkanie 4

Spotkanie 5

Spotkanie 6

Spotkanie 7

Spotkanie 8

Spotkanie 9

Spotkanie 10

Spotkanie 11

Spotkanie 12

Spotkanie 13

Spotkanie 14

Spotkanie 15

Spotkanie 16

Spotkanie17

 Koordynator programu - Małgorzata Adamiuk

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.