• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Pierwszoklasiści na języku angielskim

Od września klasa I A rozpoczęła naukę języka angielskiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W trakcie nauki języka uczniowie wykorzystują i rozwijają posiadane zdolności werbalne, muzyczno-ruchowe, manualne. Uczą się także współdziałania w grupie rówieśników, a także poznawać siebie i budować poczucie własnej wartości. Zajęcia z języka angielskiego budują wśród dzieci postawę otwartości i tolerancji wobec innych kultur i narodowości, a także kształtować postawy takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, czy kultura osobista.

W zakresie sprawności językowych nadrzędnym zadaniem edukacji w klasach I-III jest rozwijanie języka mówionego, umiejętności rozumienia ze słuchu i reagowania na usłyszane

wypowiedzi, jak również odtwarzania wyrazów i zwrotów, recytowania wierszyków, śpiewania piosenek itp. Skoncentrowanie się na języku mówionym, w formie rozmaitych gier, zabaw, wierszyków i piosenek jest szczególnie ważne w pierwszym roku nauki języka angielskiego, kiedy to należy zapewnić dzieciom łagodne przejście od zajęć przedszkolnych do nauki w szkolnej ławce.

Zadaniem nauczyciela języka angielskiego w klasie I, poza dbałością o wszechstronny

rozwój psychoruchowy dziecka i kształtowanie w nim właściwych postaw, jest wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.

Od ucznia kończącego klasę I oczekuje się, że spełnia następujące wymagania:

 • 1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
 • 2) nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu;
 • 3) recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
 • 4) rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami.

 

Świąteczne renifery

 

Robimy figurki -Danny i Magiczny Elf

 

 

Witamy w świecie Bugsów 

There is no image or category is unpublished or not authorized

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.