• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner
Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów Pokaz slajdów

Koło plastyczne

Na koło zajęcia koła plastycznego, którego opiekunem jest pani Justyna Jakubczyk uczęszcza grupa ok. 20 uczniów z klas I – VI. Każdy, bez względu na zdolności plastyczne, wyrabia naturalną wrażliwość na otoczenie, uczy się w pożyteczny sposób spędzać wolny czas. Dlatego działania koła są wielokierunkowe, oparte o różnorodne techniki plastyczne. Uczniowie aktywnie włączają się w przygotowania dekoracji okolicznościowych, prezentują swoje prace na gazetkach szkolnych, biorą udział w warsztatach np. robienia koszyczków wielkanocnych, ceramicznych, origami, ozdabiania przedmiotów o różnej fakturze, wychodzą do muzeum czy na imprezy miejskie m.in. Jarmark Michałowy czy Jarmark Bożonarodzeniowy, reprezentują szkołę w licznych konkursach plastycznych odnosząc spore sukcesy. Ostatnio wyjeżdżali na wycieczkę do Siedlec. Osiągnięcia uczniów i ciekawe zajęcia są na bieżąco publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce Wydarzenia.

 

Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne
Koło plastyczne
Koło plastyczne Koło plastyczne

Spotkanie 10

There is no image or category is unpublished or not authorized

Kółko matematyczne

„W matematyce, jak w żadnej innej nauce, cały gmach jest zbudowany na niewielu podstawowych zasadach, zgodnie z prawami, które mają charakter konieczności."     F.Klein


Aby zbudować okazały „gmach" należy od początku edukacji umacniać i rozwijać potencjał, jaki tkwi w każdym dziecku. Podjęte działania mają charakter długofalowy. Od roku szkolnego 2015/2016 21 uczniów klasy 1a pod kierunkiem wychowawcy -p. Małgorzaty Stasiuk rozpoczęło swoją przygodę naukową na kółku matematycznym. Na zajęciach „miłośnicy matematyki" utrwalają, poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach oraz nabywają nowe umiejętności. Gry i zabawy ułatwiają dzieciom przyswajanie nowych treści, a wykorzystanie ich w życiu codziennym mobilizuje uczestników do dalszego wysiłku intelektualnego. Różne formy pracy ułatwiają naukę i sprzyjają rozwojowi umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Uczniowie chętnie dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami pomagając w nauce innym kolegom.

matma1

 

matma2

Spotkanie 9

There is no image or category is unpublished or not authorized

 

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.