• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Biblioteka

Biblioteka jest niezastąpionym centrum informacji i odgrywa wielką rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Udostępnia książki, czasopisma, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka pomaga korzystać ze źródeł różnorodnych informacji, pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej. Na pewno o jej atrakcyjności stanowi również dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych czy możliwość samodzielnego wyboru ciekawej lektury.

Bibliotekę często i chętnie odwiedzają dzieci, które z entuzjazmem włączają się w organizowanie Święta Biblioteki, Święta Książki lub w inne imprezy, jak chociażby coroczny Jesienny Konkurs Recytatorski. Bibliotekarz podejmuje szereg akcji, mających na celu rozwijanie czytelnictwa. Co roku odbywa się święto biblioteki, quiz z wiedzy o literaturze. Między innymi dzięki tego rodzaju aktywności do biblioteki trafiają cenne dary – piękne książki od czytelników.


Bibliotekarz i nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów oraz umiejętności informacyjnych swoich wychowanków. Podstawę pracy bibliotekarza stanowi wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, podkreślanie korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie.

Biblioteka – to dobre miejsce dla człowieka, a nasza biblioteka z pewnością jest miejscem przyjaznym i otwartym na czytelnika i jego potrzeby.

Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka
Biblioteka
Biblioteka Biblioteka

Kadra pedagogiczna

mgr Bożena Krawczyk-Matysek
mgr Ewa Sowa
mgr Małgorzata Stasiuk
mgr Dorota Sokowska

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Szewc- Juchimiuk

mgr Agnieszka Sałuch

Oddział przedszkolny

mgr s. Teresa Kłak

mgr Andrzej Jarząbkowski

Religia

mgr Anna Zdunek
mgr Elżbieta Szulak

Język polski
Język polski

mgr Iwona Kulpa

mgr D. Pinczuk

Historia i społeczeństwo. Informatyka

Informatyka

mgr Justyna Jakubczyk

Plastyka, Biblioteka

mgr Małgorzata Kozakiewicz

Muzyka

mgr Małgorzata Adamiuk

mgr Anna Zdunek

mgr Małgorzata Huczko- Kossowska

mgr Edyta Giedzińska

Język angielski

mgr Danuta Pawluczuk

Język rosyjski

mgr Barbara Kacprowska

Matematyka

mgr Barbara Szewc- Juchimiuk

mgr Elżbieta Okseniuk

Technika

mgr Jolanta Węgrzyniak

Biologia

mgr Joanna Szyc

Chemia

mgr Katarzyna Saczuk

Fizyka

mgr B. Sadownik

Geografia

mgr Renata Szydłowska

Przyroda, Wychowanie fizyczne

mgr Dariusz Denicki

mgr Małgorzata Kapela

mgr Renata Pieńkowska

Wychowanie fizyczne, Korektywa

Wychowanie fizyczne, Korektywa

Wychowanie fizyczne

 

mgr Anna Skrzyńska

mgr Justyna Jakubczyk
mgr Agnieszka Dzyr- Jakubiec

mgr Konrad Ulita

mgr Małgorzata Huczko- Kossowska

Wychowawcy świetlicy

mgr Lidia Kowaluk

Pedagog szkolny

mgr Bożena Krawczyk-Matysek
mgr Dorota Galej-Mazur

Logopedia

mgr Elżbieta Szulak

mgr Dorota Sokowska

mgr Małgorzata Stasiuk

mgr Marzena Bomba

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

terapia pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne

Terapia psychologiczna

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny w szkole sprzyja łagodnemu wejściu dziecka do nauki szkolnej. Dziecko nie ma jeszcze obowiązków ucznia, a już zapoznaje się z panującymi w szkole zwyczajami, poznaje budynek, nauczycieli, kolegów. Dlatego też przejdzie do klasy pierwszej bez stresu. 

Nasza „zerówka” szkolna to:

 • dobrze wyposażona pracownia,
 • miła i przyjazna atmosfera,
 • czas poświęcony jest na wszechstronny rozwój umysłowy i fizyczny,
 • kształtowanie wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej,
 • uczenie poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • nauka tolerancji i współżycia w grupie,
 • indywidualne tempo rozwoju dziecka ( respektując jego potrzeby, wspieramy je w rozwijaniu zainteresowań oraz w dążeniu do celu).

Zajęcia odbywają się od godziny 7.00 do godziny 16.00 

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne:

 • zajęcia logopedyczne – mgr Bożena Krawczyk – Matysek
 • religia – mgr – Teresa Kłak
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia artystyczne 

Zajęcia dodatkowe odpłatne:

 • rytmika – p. Paweł Szyc
 • basen

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania poprzez:

 • udział w różnego rodzaju wycieczkach bliższych i dalszych,
 • spotkania muzealne,
 • zajęcia w Multicentrum,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny
Oddział przedsz...
Oddział przedszkolny Oddział przedszkolny

Uczniowie

Uczniowie naszej szkoły

 

Klasa 0

 

klasa 0

 

Klasa 1a

 

 klasa 1a

 

Klasa 1b

 

klasa 1b 

 

Klasa 3a

 

 klasa 3a

 

Klasa 3b

 

klasa 3b

 

Klasa 4a

 klasa 4a

 

Klasa 4b

 

 klasa 4b

 

Klasa 5a

 

 klasa 5

 

Klasa 6a

klasa 6 

 

 

Klasa 7a

 

klasa 7

Copyright © 2018. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.