• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Biblioteka

 

Biblioteka Szkolna

Zaprasza         

Poniedziałek

9.00   – 12.00

Wtorek

9.15   – 12.45

Środa

10.00  – 12.15

Czwartek

9.45   – 12.45

Piątek

8.50   – 10.45

 11.35 – 12.40

Procedura zwrotu podręczników z Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej w okresie pandemii koronawirusa.im. ks. Stanisława Brzóski w Białej Podlaskiej w okresie pandemii koronawirusa.

Procedura bezpiecznego korzystania z bibliotek szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej w okresie pandemii koronawirusa

 

Biblioteka jest niezastąpionym centrum informacji i odgrywa wielką rolę w procesie dydaktyczno - wychowawczym. Udostępnia książki, czasopisma, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. Biblioteka pomaga korzystać ze źródeł różnorodnych informacji, pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej. Na pewno o jej atrakcyjności stanowi również dostęp do Internetu, encyklopedii multimedialnych czy możliwość samodzielnego wyboru ciekawej lektury.

Bibliotekę często i chętnie odwiedzają dzieci, które z entuzjazmem włączają się w organizowanie Święta Biblioteki, Święta Książki lub w inne imprezy, jak chociażby coroczny Jesienny Konkurs Recytatorski. Bibliotekarz podejmuje szereg akcji, mających na celu rozwijanie czytelnictwa. Co roku odbywa się święto biblioteki, quiz z wiedzy o literaturze. Między innymi dzięki tego rodzaju aktywności do biblioteki trafiają cenne dary – piękne książki od czytelników.


Bibliotekarz i nauczyciele ściśle współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów oraz umiejętności informacyjnych swoich wychowanków. Podstawę pracy bibliotekarza stanowi wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, podkreślanie korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie.

Biblioteka – to dobre miejsce dla człowieka, a nasza biblioteka z pewnością jest miejscem przyjaznym i otwartym na czytelnika i jego potrzeby.

 


Oddział przedszkolny

Uczęszczanie do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w szkole to najlepszy sposób na zaadoptowanie do warunków szkolnych i złagodzenie stresu, który czeka dzieci przed pójściem do pierwszej klasy.

Nauka w „zerówce” to zajęcia w radosnej, przyjaznej atmosferze. Dzieci nie mają jeszcze obowiązków ucznia, a już czerpią z korzyści jakie niesie szkoła. Nauczyciele uczący w naszym oddziale dokładają wszelkich starań, aby jak najatrakcyjniej przekazywać dzieciom wiedzę a nauka jak najczęściej przyjmowała postać zabawy, gier, czy wyzwań. Wówczas dzieci niemal nie zauważają, kiedy się uczą.

Dlaczego odział przedszkolny w naszej szkole jest najlepszym wyborem?

 • posiadamy dużą, przestronną i dobrze wyposażoną salę
 • nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach pracy z najmłodszymi
 • stały dostęp do sal gimnastycznych i sprzętu sportowego
 • ogromne tereny zielone zlokalizowane za szkołą (ogrodzone i oddalone od ulicy)
 • pełnowymiarowe boiska (dwa „orliki”, boisko trawiaste, boisko do siatkówki)
 • pracownia komputerowa
 • własna kuchnia, a więc: smaczne, ciepłe i świeże, ciepłe posiłki (jakość, jakiej nie da się osiągnąć korzystając z usług firmy cateringowej)
 • biblioteka
 • szeroka oferta zajęć programowych i dodatkowych
 • stała opieka pielęgniarska, pedagogiczna i logopedyczna.

Odział „0” czynny jest od godziny 07:00 do godz. 16:00.

W ramach zajęć nieodpłatnie zapewniamy:

 • zajęcia podstawy programowej: mgr Agnieszka Sałuch, mgr Anna Rodak
 • religię (mgr s. Teresa Kłak)
 • zajęcia językowe (j. angielski) 2 x w tygodniu (mgr Agnieszka Dzyr- Jakubiec)
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia logopedyczne (mgr Dorota Galej- Mazur)
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia w Multicentrum

Oferta zajęć dodatkowych (odpłatnych):

 • Nauka i doskonalenie pływania na basenie (pływalnia zlokalizowana 300m od szkoły)
 • Zajęcia ruchowe „Dance&Fun”
 • Rytmika (p. Paweł Szyc)
 • Taekwondo

Kadra pedagogiczna

Kadra Szkoły – rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Szkoły – mgr Przemysław Olesiejuk

Wicedyrektor Szkoły – mgr Monika Owczaruk

mgr Adamiuk Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego

mgr Beczek Beata – nauczyciel języka polskiego

mgr Biała – Białecka Emilia - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca świetlicy

mgr Bomba Marzena – psycholog szkolny

mgr Borkowska Edyta – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Dzyr – Jakubiec Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

mgr Galej – Mazur Dorota – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Gołaszewska Aleksandra – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jakubczyk Justyna – nauczyciel plastyki,bibliotekarz, wychowawca świetlicy

mgr Jarząbkowski Andrzej – nauczyciel religii

mgr Kacprowska Barbara – nauczyciel matematyki

mgr Kandora Łukasz – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Kapela Małgorzata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr s. Kłak Teresa – nauczyciel religii

mgr Korniluk Katarzyna – pedagog szkolny, doradca zawodowy, wychowawca świetlicy

mgr Kowaluk Lidia – pedagog szkolny

mgr Kozaczuk Albina – nauczyciel matematyki

mgr Kozakiewicz Małgorzata – nauczyciel muzyki, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie

mgr Krawczyk – Matysek Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kulpa Iwona – nauczyciel historii, informatyki

mgr Laszuk – Kalinowska Agnieszka – nauczyciel geografii

mgr Okseniuk Elżbieta – nauczyciel informatyki, techniki

mgr Pawluczuk Danuta – nauczyciel języka rosyjskiego

mgr Pieńkowska Renata – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Prokopiuk Renata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Rodak Anna – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Saczuk Katarzyna – nauczyciel fizyki

mgr Sałuch Agnieszka – nauczyciel oddziału przedszkolnego

mgr Smędra Robert – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Sokolnicka Agnieszka – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Sokowska Dorota – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Sowa Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Stasiuk Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy

mgr Szeląg Aneta – pedagog szkolny

mgr Szewc – Juchimiuk Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Szulak Elżbieta – nauczyciel języka polskiego

mgr Szyc Joanna – nauczyciel chemii

mgr Szydłowska Renata – nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

mgr Ulita Konrad – nauczyciel języka niemieckiego, języka angielskiego

mgr Węgrzyniak Jolanta – nauczyciel biologii

dr Zdunek Anna – nauczyciel języka polskiego, języka angielskiego

Świetlica szkolna

swietlica

 

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 16.15

 regulamin

Wychowawcy świetlicy

mgr Justyna Jakubczyk – kierownik świetlicy, wychowawca świetlicy

mgr Emilia Biała Białecka – wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Korniluk – wychowawca świetlicy

mgr Renata Szydłowska– wychowawca świetlicy

 

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • komputerowe,
 • zajęcia dydaktyczne,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci.

 

Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica
Świetlica
Świetlica Świetlica

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

mgr inż. Przemysław Olesiejuk

wicedyrektor

mgr Monika Owczaruk

 

Dyrektorzy dawniej i dziś

1 Anna Borkowska 1905-1916
2 Aleksandra Doroszkiewicz 1916-1919
3 Irena z Borkowskich Kosmalowa 1919-1923
4 Władysław Idzisz 1.07-30.11.1923
5 Aniela Łazowska 1923-1924
6 Kazimierz Nowatorski 1924-1928
7 Anna Remiszewska 1928-1929
8 Marian Krall 1929-1930
9 Bogumił Ferlik 1930-1931
10 Antoni Jakuszko 1931-1934
11 Stanisław Aftyka 1934-1936
12 Antoni Jakuszko 1936-1937
13 Stanisław Aftyka 1937-1949
14 Józef Sikorski 1949-1968
15 Stanisław Demeszko 1968-1976
16 Halina Horbowiec 1976-1977
17 Ludwik Chudzik 1977-1978
18 Zofia Żembrowska 1978-1979
19 Michał Piasecki 1979-1988
20 Barbara Białecka 1988-2002
21 Halina Żelisko 2002-2011
22 Małgorzata Kaczmarczyk 2011-2018
22 Przemysław Olesiejuk 2018-
Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.