Home

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym – przestrzeganie zasad gier i zabaw.

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE II A

 

Temat: Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym – przestrzeganie zasad gier i zabaw.

 

Liczba dzieci: 24.
Miejsce: boisko szkolne.
Przybory: szarfy, piłki, pachołki, kółeczka.
Prowadzący: mgr Renata Szydłowska

 

Cele operacyjne lekcji w zakresie:
- postaw: uczeń kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad gier i zabaw,
- umiejętności: uczeń potrafi wypełniać przydzielone mu zadania, sprawnie operuje przyborem w trakcie gier i zabaw,
- sprawności fizycznej: uczeń rozwija cechy motoryczne – szybkość, siłę, wytrzymałość, koordynację ruchową, orientację w przestrzeni,
- wiadomości: uczeń zna zasady zabaw i gier oraz zasady bezpieczeństwa na lekcji.

tabela6

tabela5

tabela10

tabela11

 There is no image or category is unpublished or not authorized