• 1 Lokalizacja
  Szkoła położona jest w najstarszej części 58 tysięcznego miasta Biała Podlaska. Należy do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3,w którym można kontynuować dalszą naukę. Lokalizacja w centrum miasta umożliwia bardzo dobry dojazd do szkoły środkami komunikacji miejskiej. O jej dogodności świadczy również bliskość placówek kulturalnych i urzędów.
 • 2 Nasze działania...
  Szkoła zwraca szczególną uwagą na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, oferując m.in.: zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności; zajęcia z uczniami wykazującymi szczególne uzdolnienia; zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, np.: koło informatyczne, plastyczne, dziennikarskie, przyrodnicze i inne; zajęcia taneczne; gimnastykę korekcyjną.
 • 3 Nasza szkoła to:
  jedna z najlepszych bialskich szkół; wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty; szkoła z ponad stuletnią tradycją i znaczącymi osiągnięciami w wielu dziedzinach; placówka położona w centrum miasta; odrębny budynek z dużym boiskiem sportowym, możliwością korzystania z Orlika i hali sportowej; opieka socjalna zapewniana naszym uczniom.
 • 4 Naszym uczniom oferujemy:
  nauczanie przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; naukę języka angielskiego i zajęć komputerowych dla klas I-VI; zajęcia rytmiczne i naukę języka angielskiego w oddziale przedszkolnym; rodzinną atmosferę; indywidualne traktowanie uczniów i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • 5 oraz...
  opiekę świetlicy i pedagoga; centrum multimedialne i pracownię komputerową; zorganizowane wyjazdy o charakterze sportowym (nauka jazdy na nartach); bogatą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów zgodnie z ich potrzebami; codzienne wyżywienie w stołówce szkolnej.
baner

Home

Utrwalanie poznanych tańców i zabaw przy muzyce

Scenariusz zajęć tanecznych prowadzonych na lekcji wychowania fizycznego w klasie IIIa przed Dorotę Sokowską

 

Temat: Utrwalenie poznanych tańców i zabaw przy muzyce

 

Cele ogólne:
- podnoszenie wydolności i sprawności fizycznej,
- kształcenie koordynacji ruchowej i słuchowo-ruchowej,
- doskonalenie umiejętności współdziałania i komunikacji w grupie.

 

Przewidywane osiągnięcia ucznia:
- potrafi realizować ruchem rytm utworów muzycznych,
- przyjmuje prawidłową postawę ciała w figurach tanecznych,
- zręcznie posługuje się przyborami podczas tańca.

 

1. Czynności porządkowo-organizacyjne: przygotowanie dzieci do zajęć tanecznych, zbiórka, sprawdzenie stroju i obuwia.
2. Rozgrzewka – zabawa ruchowa „Samolot" przy muzyce instrumentalnej.
Dzieci ustawione w rozsypce, ilustrując lot samolotem, wykonują ćwiczenia rozgrzewające różne partie mięśniowe wykonując ruchy głową i ramionami w różnych płaszczyznach, ćwicząc boczne pochylenia ciała w trakcie biegania truchtem po sali oraz wyskoki poprzedzone przysiadem.
3. Główna część zajęć:
Taniec „Koziołek" przy muzyce instrumentalnej.
Dzieci dobrane parami chłopiec z dziewczynką tworzą szpaler. Trzymając dłonie partnera wykonują podskoki, cwał boczny w prawo i lewo, a następnie rozchodzą się i rytmicznie maszerują po obwodzie koła: dziewczynki w prawo, chłopcy w lewą stronę. Całość powtarza się kilkanaście razy.
• Taniec integracyjny przy muzyce country.
Chłopcy i dziewczęta są ustawione w rzędach naprzeciw siebie w odległości 8 kroków. Tańczący w parach podchodzą do siebie 4 krokami do przodu i klaszczą w obie ręce partnera, odchodzą 4 krokami do tyłu. W tym samym kierunku wykonują cwał boczny w prawo mijając się prawym barkiem, zamieniają się miejscami z partnerem, a następnie powracają na swoje miejsce. Po tym para z początku „uliczki" przebiega cwałem przez środek na jej koniec. Elementy tańca wykonywane są pięć razy w tej samej kolejności.
• „Taniec weselny" przy muzyne dawnej.
Uczniowie są ustawieni w parach na obwodzie koła, twarzami do siebie. Chłopcy tworzą koło wewnętrzne, a dziewczęta zewnętrzne. W pierwszej figurze uczniowie wykonują zgodnie z rytmem muzyki ukłon z „dygnięciem" do swego partnera, ukłon i trzy klaśnięcia prawą dłonią w prawą dłoń partnera. Potem klaszczą trzy razy prawą i lewą dłonią w odpowiednią dłoń partnera. Następnie dziewczynki wykonują obrót w lewo wokół swojej osi pod ręką chłopca. W drugiej figurze dzieci trzymając prawą dłoń na biodrze partnera, a lewą unosząc do góry, wykonują w swoich parach obrót czterema krokami w prawo, a potem w lewo. W ostatnim takcie partnerka przechodzi do następnego partnera.

• Układ taneczny z wykorzystaniem pomponów do piosenki „Gimi, gimi" zespołu Abba.
Podczas tańca dziewczęta ustawione w rozsypce wykonują szereg kroków marszowych z naprzemiennymi wyrzutami ramion z pomponami do przodu oraz naprzemiennych wyrzutów pomponów w górę, połączonych z wyskokiem. Klęcząc na jednym kolanie ćwiczą naprzemiennie krążenia ramion do tyłu lub wymachy pomponami w lewo i prawo. Najwięcej razy jest tańczony obrót po linii prostej w obie strony, zakończony wyrzutem pomponów w górę z wyskokiem na jednej nodze. Następnie dziewczynki odpoczywają po wyczerpującym tańcu, a układ taneczny wykonują chłopcy.
• Taniec angielski „Specnerin" – uspokajający.
Dziewczęta tworzą koło zamknięte i trzymają się za ręce. Tańczący maszerują 16 kroków w pierwszym kierunku tańca, 4 kroki do środka koła i 4 z powrotem. Potem tańczą 4 kroki dostawne w prawo i w lewo. Następnie wykonują 16 taktów przeplatanki w lewo oraz 4 kroki do środka koła i z powrotem. Całość powtarza się trzy razy. Po wykonaniu tańca przez dziewczęta, tańczą chłopcy.
• Układ rytmiczny „Taniec z parasolkami" do utworu „Big, big world" śpiewanego przez Emilię.
Podczas tańca dziewczęta, trzymając parasolki, rytmicznie uginają kolana, a następnie wykonują kroki dostawne w prawo, do przodu i do tyłu. Potem kręcą rozłożone parasolką, opartą na barku w lewo i w prawo. Następnie okrążają dookoła parasolki „postawione" na podłożu i trzymane lewą ręką, poruszając się rytmicznym marszem lub podskokami. Opisane elementy tańca powtarzają się zgodnie z charakterem muzyki.
4. Ćwiczenia kończące zajęcia.
• „Moje miejsce jest wolne, zapraszam na nie..." - zabawa uspokajająca, ćwicząca refleks.
Dzieci siedzą w kole w siadzie skrzyżnym. Zabawę rozpoczyna uczeń, który ma po prawej stronie wolne miejsce, na które zaprasza dowolną osobę, wymawiając jej imię. Wywołane dziecko przesiada się obok niego. Na zwolnione miejsce zaprasza uczeń, który „zaklepie" je jako pierwszy. Zabawa jest najciekawsza, gdy toczy się szybko.
• Zbiórka, omówienie zajęć, pożegnanie grupy.

Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych
Ślubowanie klas...
Ślubowanie klas pierwszych Ślubowanie klas pierwszych

Copyright © 2020. Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej Rights Reserved.