Home

Nauka pływaniaw klasach I-III

Od września 2013 roku w klasach I - III prowadzone są zajęcia pozalekcyjne na pływalni. Dzieci mają możliwość nauki oraz doskonalenia pływania. Na zajęciach dzieci poznają różne style pływania ale również jest czas na zabawę w wodzie. Wykorzystywane są przybory do pływania takie jak: makarony, deski, obręcze, kółka do nurkowania i inne. Zajęcia prowadzone w ten sposób przynoszą dziecku wiele radości i motywacji do nauki.

There is no image or category is unpublished or not authorized