Home

Lekcja w-f na pływalni

Prowadzący: mgr Dariusz Denicki
Klasa : IV a
Ilość ćwiczących: 16
Miejsce ćwiczeń: pływalnia kryta.
Przyrządy, przybory: deski, makarony,

 

Temat: Doskonalenie kraula na piersiach.

 

Cele:

- kształcący - kształtowanie wytrzymałości w środowisku wodnym,
- poznawczy - poznanie nowych elementów technicznych,
- wychowawczy: wdrażanie do dyscypliny.

 

tabela1

 

There is no image or category is unpublished or not authorized