Home

Projekt "Ćwiczyć każdy może"

logo

 

Wychowanie fizyczne-zajęcia edukacyjne (obszar 1)

Utrwalanie poznanych tańców i zabaw przy muzyce

Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym – przestrzeganie zasad gier i zabaw.


 

Wychowanie fizyczne-alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar 2)

Lekcja w-f na pływalni

Lekcja w-f w parku


 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar 5)

Piłka nożna dziewcząt

Nauka pływania w klasach I-III

Tenis stołowy


Zajęcia zorganizowane (obszar 6)

Biegi uliczne w Janowie Podlaskim

II Mikołajkowy turniej tenisa stołowego

„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”